logo reserveringssysteem

KSC Maccabi

Huishoudelijke reglement, algemene voorwaarden en bepalingen voor leden en gebruikers van de K.S.C. Maccabi.

 

I – De leden

Art. 1: KSC Maccabi is een vzw.

Art. 2: De raad van bestuur van KSC Maccabi staat in voor de algemene leiding van de club.

Art. 3: Om toegetreden lid te worden van Tennis Club Maccabi moet :

a) een passend lidmaatschap als toegetreden lid online aankopen na registratie (dit kan eveneens op de club).

b) een lidmaatschap kan alsnog door het bestuur van KSC Maccabi worden geweigerd.

Art. 4: Een toetreding van een kandidaat, jonger dan 18 jaar, moet door zijn/haar vader, moeder of voogd geregeld moeten zijn.

Art. 5: De raad van bestuur beslist over de kandidaat toegetreden leden. Zij moet geen reden geven als een lidmaatschap wordt geweigerd.

Art. 6: Lidgelden: Leden die hun lidgeld niet hebben betaald binnen de maand na de officiële opening van het seizoen, worden automatisch als ontslagnemend beschouwd. Ze mogen niet meer spelen als lid op de terreinen van T.C. Maccabi.

Art. 7: Genodigden: leden mogen maximaal 3 keer een niet-lid uitnodigen. Uitgenodigde tennisspelers moeten voor ze de tennisbanen betreden zich melden bij de bar (kostprijs 20EUR per persoon en per dag)

Art. 8: Uitsluting en schorsing van een lid : De raad van bestuur mag elk lid dat zij ongewenst zou achten uitsluiten. Zij hoeft daarvoor geen reden op te geven. De raad van bestuur mag een lid schorsen na het te hebben ondervraagd, en mag elke andere maatregel treffen wanneer het huishoudelijk reglement of de statuten niet werden nageleefd.

Art. 9: De raad van bestuur brengt alle mededelingen betreffende de goede gang van zaken in de club , en ook alle bijzondere schikkingen die in dit reglement niet zouden voorzien zijn, ter kennis aan de leden door middel van mail, via de website of via de aangeplakte mededelingen op verschillende plaatsten in de club.

Art. 10: De raad van bestuur kan dit huishoudelijk reglement op elk ogenblik en in het algemeen belang aanvullen of wijzigen.

 

II. Verbodsbepalingen

Art. 11: Huisdieren zijn niet toegelaten in het clubhuis noch in de tuin.

Art. 12: Roken is niet toegestaan in het clubhuis. Wie rookt op het terras of in de tuin wordt verzocht zijn/haar peukjes in de daartoe voorziene afvalbakken te deponeren .

Art. 13: Mededelingen of berichten die niet van het Bestuur uitgaan mogen enkel worden aangeplakt of in het clubhuis worden ter beschikking gelegd als de raad van bestuur er vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

 

III. Tijdens het zomerseizoen

Art. 14 : Er wordt altijd op de buiten tennisvelden gespeeld. De binnenterreinen worden gebruikt als de buitenvelden onbespeelbaar zijn, tegen betaling voor de binnenlichten (Leden=10€ ; minstens 1 niet-lid=15€ ; niet-leden=20€)

Art. 15 : Als de buiten tennisvelden onbespeelbaar zijn, dan hebben de tennisleraars recht op 2 binnen green-set terreinen.

Art. 16 : Als de buiten tennisvelden onbespeelbaar zijn, dat kunnen de tennislessen binnen worden gespeeld zonder dat de leden moeten betalen voor de binnenlichten

Art. 17 : Reservatie een tennisveld kan online gereserveerd worden. Een reservering is definitief en moet worden betaald indien de club niet tijdig telefonisch wordt ingelicht van een annulatie. 

Art. 18 : ‘s Avonds bij het gebruik van de 2 verlichte terreinen is er één terrein dat bestemd is voor de leden en het andere voor één tennisleraar.

Art. 19 : De interclubs, de interne en open tornooien hebben voorrang op de leden voor het reserveren van de terreinen

Art. 20 : Als alle terreinen bezet zijn, dan moet een lid wachten totdat de les op één van die terreinen voorbij is alvorens hij van het terrein gebruik kan maken

 

IV. Varia

Art. 21: Aanbevelingen: het wordt de leden aangeraden geen kostbare zaken (bv. horloges, gsm’s, sleutels, geld, tennisrackets, etc.) onbeheerd achter te laten. De leden worden geacht zich te verzekeren tegen diefstal en brand voor de voorwerpen die zij in de vestiaires of waar ook op de club achterlaten. De raad van bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij diefstal of brand.

Art. 22: Openingsuren: De openingsuren en -dagen van het clubhuis worden bekendgemaakt via mededelingen in het clubhuis door aanplakking, en/of per mail, en/of op de website

Art. 23: Een eetgelegenheid staat ter beschikking van de leden en hun genodigden. De leden en de genodigden mogen niet in de tennischallet hun eigen voedingswaren of dranken nuttigen. Alle consumpties en gerechten moeten aan de bar worden betaald.

Art. 24: De trainer telkens betalen. Een persoon moet telkens zijn les aan de trainer betalen. Of hij komt spelen of niet. Als die persoon verhindert is, dan bieden wij hem/ haar verschillende mogelijkheden:

1.  De persoon kan iemand anders aanduiden die in zijn plaats op de zelfde dag en uur deze les komt spelen. De vervanger zal deze les aan de trainer moeten betalen.

2.  Enkel de persoon in kwestie kan - na akkoord met de trainer - zijn les verplaatsen naar een andere dag, uur of datum om die les zelf op te nemen.

Art. 25: De leden moeten ten laatste op het einde van de week hun rekening betalen bij de bar. Als dat niet gebeurd, dan heeft de bar het recht die leden niet te bedienen totdat zij hun rekening vereffend hebben.

Art. 26 : Alle tennisleden zijn verplicht zich aan te sluiten bij Tennis Vlaanderen.

Art. 27: De genodigden moeten telkens hun dranken en voedingswaren meteen betalen.

Art. 28: Ongevallen: T.C. Maccabi wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zouden kunnen voorkomen die zich in of rond het clubhuis, op het terras, in de tuin, op de speelplaats en trampoline, en op de tennisbanen. De tennisspelers die in orde zijn met hun lidgeld en hun Tennis Vlaanderen-aansluiting zijn verzekerd. De niet T.C. Maccabi leden, en/of de personen die geen Tennis Vallanderen-aansluiting hebben zijn niet verzekerd.

Art. 29: Elk lid, of genodigde van een lid, is verantwoordelijk voor de eventuele schade berokkend aan het materiaal van de club.

Art. 30: De ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen andere leden niet storen door abnormaal gedrag. Zo nodig zal de raad van bestuur een uitsluiting kunnen opleggen (zie art. 8). T.C. Maccabi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich op haar terreinen en op de speeltoestellen zouden voordoen. De speeltoestellen in de tuin zijn voorbehouden aan kinderen van ten hoogste 10 jaar, en er mag alleen gebruik van worden gemaakt onder toezicht van ten minste één meerderjarig familielid of daartoe gemandateerde meerderjarige.

Art. 31: Stalling van tweewielers: Fietsen kunnen aan de kant tussen de garage en de trap worden geplaatst. Auto’s, brommers en motorfietsen blijven op straat !

Art. 32: Tenniscode:

1. Lidgeld niet betaald = geen toegang tot de terreinen.

2. Tennisschoenen geschikt voor gravel en green-set zijn verplicht (basketters en turnpantoffels zijn geen tennisschoenen !).

3. Elke speler veegt na zijn speelbeurt – ook bij valavond – het terrein.

4. Drankverpakkingen en ander afval horen in de vuilnisbakken.

5. Elke speler sproeit zijn terrein vóór zijn speelbeurt bij droog weer.

6. Genodigde tennisspelers worden vóór ze de tennisbanen betreden ingeschreven bij de bar (kostprijs: 20 euro per persoon en per dag).